Inne

Tradycją stało się organizowanie w Kaliszu zawodów "towarzyskich".

Uczestniczą w nich zaproszone kluby, uczestnicy otrzymują dyplomy.