Współpraca

Poszukujemy osób zainteresowanych współpracą z naszym klubem.
Jesteśmy zainteresowani każdą formą pomocy: zarówno finansową, jak i rzeczową.
Ze swojej strony oferujemy reklamę na stronie internetowej klubu oraz reklamę podczas zawodów.
Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje.